วันที่ 21 มีนาคม 2566 โรงเรียนวัดเกาะถ้ำจัดกิจกรรมนิทรรศการวันวิชาการ เปิดโลกกว้าง สร้างอาชีพ ด้วยโครงงานฐานวิจัย Open House โดยมีนายภูมินทร์ ทองคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ เป็นประธานเปิด โดยมี นางสาวณัฐวดี ชูศรี ศึกษานิเทศ .สพป.สงขลา เขต 1, ผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือข่ายศูนย์การศึกษาเมืองเลก้าวหน้า, นางศิริพร สุคนธ์, คณะกรรมการโครงงานฐานวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ TSQP2 ร่วมเป็นเกียรติและมีผู้ปกครองนักเรียนร่วมชมกิจกรรมของนักเรียนในการนำเสนอโครงงาน ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ

Leave a Comment