วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นางขวัญตา ประสานสงฆ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวณัฐวดี ชูศรี ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษและนางกุมารี หนูกุ้ง ครูช่วยราชการ โดยมี สุมาลี อดทน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ พร้อมด้วยพรเพ็ญ ไตรเวทย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ ได้ให้ข้อมูลการนิเทศ ติดตามการจัดคุณภาพการศึกษาตามนโยบายจุดเน้น สพฐ. ของโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

Leave a Comment