วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ลงนาม แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครู และแสดงความยินดีกับครู บุคลกรที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2565

Leave a Comment