วันที่ 4 มกราคม 2565 นายภูมินทร์ ทองคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ พร้อมคณะครูสายชั้นมัธยมศึกษาร่วมประชุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ผ่านทางระบบออนไลน์ Google meet เรื่อง การเปิดภาคเรียนแบบ ONSITE และแนวทางการปฏบัติตัวของนักเรียนตามมาตราการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ในการมาเรียนในวันที่ 10 มกราคม 2565

Leave a Comment