วันที่ 2 ธันวาคม 2564 ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประชุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet เพื่อติดตามการจัดการเรียนสอนในรูปแบบ On-Line และ On-Hand ซึ่งมีจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วม 40 คน

Leave a Comment