กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์ และห้องเรียน โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ

เวลา 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนประชุม

เวลา 08.30 – 09.30 น. ผู้อำนวยการโรงเรียน พบปะผู้ปกครอง ชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2566 ณ อาคารเอนกประสงค์

เวลา 09.30 – 12.00 น. ครูประจำชั้น พบปะผู้ปกครอง แจ้งผลการเรียน ปัญหาการจัดการเรียนการสอนและรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ณ ห้องเรียนของนักเรียน

Leave a Comment