วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565 นายภูมินทร์ ทองคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู ร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อพบปะผู้ปกครอง ชี้แจงนโยบายทางการศึกษาในการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2566 และแจ้งผลการเรียน ปัญหาการจัดการเรียนการสอน ณ อาคารเอนกประสงค์ และห้องเรียน โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ

Leave a Comment