วันที่ 21 พฤษภาคม 2566 นายภูมินทร์ ทองคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชี้แจงการรับส่งนักเรียน การจัดการเรียนการสอน งานอนามัยนักเรียน ระเบียบวินัย การแต่งกายและ ทรงผมนักเรียน ในปีการศึกษา 2566

Leave a Comment