ประกาศโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ กำหนดการประชุมผู้ปกครอง และรับเงินเรียนฟรี ณ โรงอาหาร โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ
วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565
เวลา 9.00 -12.00 น. ระดับชั้นอนุบาล 1-3
เวลา 13.00 -16.00 น. ระดับชั้นประถม 1-3
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565
เวลา 9.00 -12.00 น. ระดับชั้นประถม 4-6
เวลา 13.00 -16.00 น. ระดับชั้นมัธยม 1-3

Leave a Comment