วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 08.15 น. นายภูมินทร์ ทองคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ปี 2565 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณลานหน้าเสาธง

Leave a Comment