วันที่ 29 กันยายน 2566 นายภูมินทร์ ทองคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ร่วมประชุมข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ เพื่อส่งมอบงาน แก่ นางมยุรี สังขรัตน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะถ้ำและร่วมกิจกรรม มุฑิตาจิต เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมเบญจพร โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ

Leave a Comment