วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเบญจพร โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ

Leave a Comment