วันนี้ 8 กันยายน 2565 นายภูมินทร์ ทองคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ได้รับมอบทุนการศึกษา กระเป๋านักเรียน จำนวน 100 ใบ และอุปกรณ์การกีฬา จำนวน 1 ชุด จากนักศึกษาวิชาการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 3 ณ สโมสรสัญญาบัตรฐานทัพเรือสงขลา

Leave a Comment