ขอเชิญชวนศิษย์เก่าโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ลงทะเบียนเข้าร่วม “ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ” โดยสแกน QR Code เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงาน เสริมสร้างความสามัคคีและความผูกพันของศิษย์เก่า ให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาโรงเรียนโดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ข้อมูลชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ – โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ (kotham.ac.th)

Leave a Comment