วันที่ 9 กันยายน 2565 คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ร่วมจัดกิจกรรมจัดหมรับวันสารทเดือนสิบแรก ตรงกับวันที่ 11 กันยานย 2565 ซึ่งเป็นประเพณีของภาคใต้ เพื่อสืบสานประเพณีของภาคใต้ในการอุทิศส่วนกุศล ให้แก่ดวงวิญญาณของบรรพชนและญาติที่ล่วงลับ

Leave a Comment