วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายภูมินทร์ ทองคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะถ้ำพร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมทำพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมเบญจพร โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ

Leave a Comment