วันที่ ๓-๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ” เกาะถ้ำเกมส์ ” ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ

Leave a Comment