วันที่ 5 – 9 กันยายน 2565 ครูผู้ฝึกซ้อมและตัวแทนนักกีฬา โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน ศูนย์เครือข่ายการศึกษาเมืองเลก้าวหน้า “เมืองเลก้าวหน้าเกมส์” ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่าง ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดเกาะถ้ า สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านด่าน และสนามกีฬาโรงเรียนวัดสามกอง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

Leave a Comment