วันที่ 1 กรกฏาคม 2565 คณะครู นักศึกษาฝึกประการวิชาชีพครูและนักเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กำจัดวัชพืชในคลองสำโรง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2565 ณ คลองสำโรง(หลังวัดเกาะถ้ำ) ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จัดโดยทัพเรือภาคที่ 2 และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 2

Leave a Comment