วันที่ 1 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีของการก่อตั้งโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ โดยมีพระครูสังฆรักษ์กฤษฎา สุจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดเกาะถ้ำร่วมมอบทุนอาหารกลางวัน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 อดีตข้าราชการครู ผู้อำนวยการโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาเมืองเลก้าวหน้า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรำลึกถึงการก่อตั้งโรงเรียน และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Leave a Comment