วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3 พร้อม ร่วมทำความสะอาดบริเวณวัดเกาะถ้ำ ตามโครงการพัฒนาศาสนาสถานในพื้นที่เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประจำปี 2565 จัดโดยกองการศึกษา เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

Leave a Comment