“ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใยมุทิตา” เนื่องด้วยปีการศึกษา 2564 นี้ โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ มีคุณครูที่จะเกษียณอายุราชการ 1 ท่าน คือ คุณครูพูลสุข สิตะพงษ์ ทางโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน รวมทั้งศิษย์เก่า ขอแสดงมุทิตาจิต แด่ครูคุณครูพูลสุข สิตะพงษ์ ที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2564 นี้

Leave a Comment