วันที่​ 19​ ตุลาคม​ 2564​ เวลา​ 08.30-09.30​ น. ที่โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 72 คน เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 มีภูมิคุ้มกันต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเป็นการป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตจากโรค ตามนโยบายรัฐบาลที่ให้วัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน อายุ 12 ปี ขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1